Committed to the Water Vision for Europe by initiating, supporting and enhancing initiatives and projects, giving water a common voice in Europe.
  • Bookmark and Share
  • Increase Font
  • Decrease Font

Grontmij aanwezig op Aquawareness Policy Forum: ‘Water 2030 – who cares?’

Mar 31st, 2010 |

De Bilt, 30 March 2010. Tijdens WereldWaterDag op maandag 22 maart vond het Aquawareness Policy Forum in Brussel plaats, een initiatief van het European Water Partnership (EWP). Het thema was: ‘Water 2030 – who cares?’. Er waren meer dan 110 stakeholders op uitnodiging aanwezig die een belangrijke plek innemen in de Europese Watermarkt. Zij discussieerden met elkaar over acties die ondernomen moeten worden om in 2030 in Europa duurzaam watermanagement toe te passen. Grontmij was hoofdsponsor van het forum.

Tijdens interactieve sessies met vertegenwoordigers van Instituten van de Europese Unie, leden van het Europees parlement, vertegenwoordigers van de Europese commissie, industrie, landbouw, adviesbureaus en regionale organisaties zijn concrete acties bedacht om het doel te behalen om binnen Europa in 2030 duurzaam watermanagement uit te laten voeren.
Hoofd van de afdeling Water Tom Vereijken en voorzitter van het EWP verzorgde het openingswoord van het forum. Hij benadrukte het feit dat we samenwerking tussen verschillende disciplines nodig hebben om de waterproblematiek in Europa op te lossen. Senior Adviseur Watertechnologie Bert Geraats participeerde in de discussies.

De sfeer was open en constructief en er konden diverse interessante contacten worden gelegd. Er werd pittig gediscussieerd, waarbij door de uiteenlopende achtergronden van de deelnemers de onderwerpen vanuit verschillende gezichtspunten konden worden belicht. De dag eindigde met twintig concrete aanbevelingen voor het behalen van de doelstellingen tot 2030. We zien uit naar de implementatie hiervan.

Tom Vereijken: “Het aangaan van strategische samenwerkingen binnen Europa om de waterproblematiek op te lossen bied concrete kansen voor Grontmij. Tijdens dit forum hebben we met de juiste mensen kunnen discussiëren over de waterproblematiek in Europa. Grontmij levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de oplossing voor watergerelateerde uitdagingen.”

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Bert Geraats.

www.grontmij.nl

Feedback Form